LIVET I GUD

 Hensikten med websiden er å dele med andre hvordan jeg forholder meg til den naturlige og åndelige dimensjon
og lever i fred, glede, harmoni og forventning hver dag. Dette er mulig for hvert enkelt menneske, uansett omgivelser og omstendigheter.
Jeg har funnet døren inn til Gud som er Jesus Kristus, og ønsker være en guide for alle som søker.
– Ved Helene Thorsell
16 Apr 2016
+

veivalg

8  Dette bildet malte jeg for et par år siden. Det er, som du kanskje skjønner, en oppslått Bibel som jeg blar i og studerer.  Jeg ønsker at du skal gjøre det samme. For meg er Bibelen som mat for ånd og sjel, slik som mat og drikke er for kroppen.

01 Apr 2016
+

Ved Jesu sår har vi fått legedom

Ved Jesu sår har vi fått legedom (Jesaja 53)Han er såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja kap. 53

01 Apr 2016
+

Norge trenger misjonærer

Er Norge et kristent land? Det er vel ikke noe geografisk område som er kristent? Det kan bare sies om mennesker. Det er forskjell på å kalle seg noe mot å være noe. Til eksempel: Jeg er jeg ikke jordmor fordi jeg har tatt imot hundretalls barn. Jeg er jordmor fordi jeg har gått gjennom læringsprosessen for utdannelsen og har fått fagbrev.  Det står ikke til oss å dømme, men Bibelen sier klart at den som har tatt imot Kristus er kristen. Er du i den kategorien, har Gud satt sitt godkjennelsesstempel på deg.

01 Apr 2016
+

Livet er en gave

 

Går det an for oss mennesker å leve et liv i Gud? Det er stor forskjell å tro på Gud i forhold til å leve sammen med Gud. Jeg ønsker å fortelle deg hvordan jeg har opplevd den himmelvide forskjellen.

På tro og ære forteller jeg at min kontakt med Gud er like konstant og reel som min pust. Jeg har kontinuerlig fred, trygghet, livsmot og håp.

Lengsel etter Gud hadde jeg som barn. Jeg søkte som et barn. Ba aftenbønn, prøvde å være snill og lydig mot mine foreldre. I tenårene tok jeg et standpunkt for å bli en kristen. Jeg leste i Bibelen, prøvde å be litt oftere og var sammen med noen som var kristne.

01 Des 2015
+

Jordas og menneskehetens framtid

Alle religioner snakker om en eller flere guder og om hvordan dyrke sin gud. Kristendom, Jødedom og Islam tror på den eneste sanne Gud. Han som har skapt himmel, jord, havet og alt som i dem er. Gudsbilde er forskjellig, men det ser ut som alle tror på profetier om at denne jorda ikke skal bestå til evig tid, og at menneskeheten skal oppleve forskjellige tidsepoker, og at tid skal ta slutt en gang (tidenes ende).

19 Nov 2015
+

Tre former for kjærlighet

Kjærlighet er den største energi og drivkraft i verden. Det er ikke krig og hat eller politisk og religiøs maktbruk som er størst. Nei, det er det milde, fine herlige begrepet – kjærlighet. Men kjærlighet er så mangt. Det er minst tre former, og hver form med sine egenskaper. De må ikke blandes sammen, like lite som ild, vann og jord. Naturen kjenner bare til ett område hvor disse tre kjærlighetsformene kan forenes til det tjenlige og gode. Det er i ekteskapet.

19 Nov 2015
+

Psykisk problematikk

Vår indre verden er uutgrunnelig. Hvordan kan vi forstå andre hvis vi ikke forstår oss selv? Hva vil det si å forstå seg selv? Kanskje nummer en er å ha kontakt med egne følelser og være fornøyd slik man er og slik man har det. Et harmonisk menneske leter egentlig ikke etter noen ting i sin indre verden, man bare utvikler seg og går framover. En slik person har tid og rom for andre og kan være til hjelp og støtte. Det kaller man omsorg.

18 Nov 2015
+

Selvbilde, egenverd og mening med livet.

Selvbilde, egenverd og mening med livet.

For å kunne leve et harmonisk og meningsfullt liv, må du se ditt egenverd. Ut fra det fundamentet bygger du din framtid. Du finner ikke deg selv ved å ta inn andres meninger om deg. Det er så forskjellig og skaper bare frustrasjon.

16 Nov 2015
+

Bibelen er Guds ord

Bibelen forteller oss hvordan Gud har kommunisert med menneskeheten fra Skapelsen til Frelserens komme. Jesus Kristus ikke bare meddelte Guds tale, men han var selve Ordet.