ET KORNSTRÅ

10. Oktober 2015

Vi leser i Bibelen: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorda. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde; Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Troen er som sammenlignet med det minste av alle frø- sennepsfrøet.
Apostlene sa til Herren: Øk vår tro. Jesus sa til dem: Om dere hadde tro som et sennepskorn, da kunne dere si til morbærtreet: Rykk deg opp med rot og plant deg i havet! Og det skulle adlyde dere. Hvis dere har tro og ikke tviler kan dere si til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Alt dere ber om med tro i deres bønner, det skal dere få.

16Tro på Hva? Noen har tro på livet sitt, noen har tro på sine naturgaver og nådegaver. Noen har tro på bønnene sine eller andres bønner. Det blir ingen frukt ut av det.
Tro er full visshet om det man håper, overbevisning om det man ikke ser. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige (Heb.11). Vitenskapen prøver å løse universets gåte og har til dags dato ikke klart det. Vi troende forstår hvordan verden ble skapt. «Han talte og det skjedde. Han bød og det stod der. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ord».(Salme 33)

Alt er mulig for den som tror.
Dersom du tror skal du se Guds herlighet, sa Jesus ved Lasarus’ grav. Han hadde ligget død i 4 dager. Jesus bød at de skulle ta stenen bort fra graven. Så ropte han: Lasarus kom ut, og den døde kom ut. Gud vil vi skal leve i hans salvelse og se inn i hans herlighet.

Categories
Kall og tjeneste