Bibelen og bønn

21. Oktober 2015

14I bønn får vi ikke bare tale til Gud, men Gud taler til oss. Maria satte seg ved Jesu føtter når han kom på besøk. Hun valgte å høre hva han hadde å si henne. Denne spesielle beretning fra Bibelen har inspirert mange kunstnere opp gjennom tidene. Jeg har prøvd å male etter en reproduksjon som hang i min bestemors stue. Maleriet henger som en altertavle i Vår Frues kirke i København. Tenk at vi kan lik Maria prioritere å sitte ved Jesu føtter så ofte vi vil. Ingen psykoterapi, ingen sjelesørger igjen forbeder kan erstatte disse livestundene. En nors kunstner som heter Hoel har malt der Jesus sitter ved en brønn. Martha er i trappen mens Maria har tatt plass ved Jesu føtter. Lasarus lener seg til et tre. En tysk kunstner Werner malte på 1600 tallet det sammen motiv.

13Bønn kan for enkelte virke som en plikt eller noe vi kan spørre Gud om å gjøre for oss, men bønn er som pusten i vår kropp. Vi puster i Gud når vi tilber ham. Jesus sa til den samaritanske kvinne i Johannes evangeliet kapittel 4: Gud er Ånd og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Vi tilber det vi beundrer – det vi kjenner. Hvis vi ikke lærer Gud personlig å kjenne vil vi heller ikke kunne tilbe ham. Det er tilbedere Gud vil ha. I salme 20: 8-9 leser vi: Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn. De synker og faller, men vi står og holder oss oppe. Frels Herre! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper. Tilbedelse lar oss få se inn i Guds herlighet. Guds herlighet får gjenskinn i våre hjerter. I Jesu Kristi blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og leende vei gjennom Jesu Kristi offerdød på Golgata.

12

Categories
Kall og tjeneste