Troens vinger i nåden

1. November 2015

Eget strev er ikke frihet. Friheten er når vi kommer inn i nåden. Da beveger vi oss grasiøst som ørnen i luften når den seiler på vindens kraft.

Maleriet symboliserer en tro (ørnen) som blir holt oppe av et guddommelig element, nåden (vinden). Motivet er fra mitt fødested Hestad i Nesset kommune. Bak fjellhammeren ligger seteren som ble drevet om sommeren. Skjønneste fristed i verden. I min ungdom var det ikke mobil eller nett for kontakt med andre. Nei, da gikk vi opp på seterhaugen og ropte ned til gården. Hvis vindretningen var god, kommuniserte vi godt, selv på en avstand av 200 m. Bare å nyte den utsikten var helt unik. Den 10 mil lange Langfjorden strakk seg fra Romsdalsfjorden ved Molde til Eresfjorden i øst. På andre siden lå Vistdal, Mittet og Åfarnes. Kjørte man derfra til Åndalsnes, kom man til Trollstigen og Trollveggen. Verdens- berømte steder. På maleriet skimtes toppen av Trollveggen.
Så til symbolikken. Ørnen har fløyet fra null m ovh til gårds- bygningene 200 m ovh, deretter til Setermyra 400 m ovh og så opp til toppen av Seterhaugen 600 moh. Ørnen sitter der helt utslitt. Den har ikke mer krefter å bruke, men skulle vært høyere oppe for å se sitt bytte. Instinktivt venter han på den nordøstlige vinden. Når den komme brer han ut vingene og kaster seg ut. Han flyter på vindens kraft til den høyde han ønsker Slik også med den troen vår i Kristus (nåden). Denne troen er et redskap som fører oss inn Guds mirakel dimensjon. Troen får et liv i frihet og kraft, og beveger seg i høyhet og glede.
På Setermyra ser vi mennesker i kamp. De er under Loven. (du skal, du skal ikke). De kjemper og sliter, diskuterer og krangler. De er underlagt fiendens herredømme, som har sitt sete i fjellhammeren. Ingen må forbli på «Setermyra». Forkynnelsen om korsets seier, bringer dem inn i nåden.
De kan bli fri som ørnen og synge: Jeg vil løfte mine vinger som ørnen. Jeg vil vente på den rette vind. Når den kommer vil jeg kaste meg ut. Jeg vil kaste meg ut og la vinden bære meg- bære meg. I profeten Jesaja kapittel 40 leser vi: Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik Israel: Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vinger som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.

5
TRO- naturlig og åndelig.

Tro er et forunderlig begrep. Menneskelig sett er vi totalt avhengig av tro hver eneste dag. Vi må ha tro for å spise, sove og jobbe. Vi må ha tro for å studere, søke jobb, få et sted å bo, få venner, slutte oss til et fellesskap med mye, mye mer. Troen fødes egentlig i vår tanke, utvikler seg i vår vilje og kommer til syne i det fysiske. Den er en uutgrunnelig stor kraft. Den kan også være destruktiv og ytre seg i skadelig valg som gir dårlige frukter.

Tro i den åndelige dimensjon.

Mange mennesker strever med å komme til tro på Gud. Mange som tror på Gud strever med å få mer tro. Ut fra Guds ord forstår vi at troen er et valg. Spørsmålet blir: Vil du tro? Er svaret ja, må troen aktiviseres for å krysse grensen fra den naturlige dimensjon til den åndelige. Det er så enkelt som å stå helt på grensen til et annet land. Skal du komme inn, må du ta et skritt. Når du har tatt dette troens skritt, skjer et mirakel. Gud gir troen liv. Du får en levende tro som lever et liv i Gud. Troen blir en natur, en måte å leve på og vokse i. Denne troen er som et frø som blir plantet i ditt hjerte. Den er lik det frøet som bonden sår om våren. Et hvetekorn har sine gener. Når det får god jord, riktig temperatur og vann vokser det. Først får det røtter, så spirer det. Så blir det strå, så aks og deretter fullmodent korn i akset. Det kan bli 30 foll, 60 fold eller 100 fold.

Categories
Kall og tjeneste