Selvbilde, egenverd og mening med livet.

18. November 2015

Selvbilde, egenverd og mening med livet.

For å kunne leve et harmonisk og meningsfullt liv, må du se ditt egenverd. Ut fra det fundamentet bygger du din framtid. Du finner ikke deg selv ved å ta inn andres meninger om deg. Det er så forskjellig og skaper bare frustrasjon.

Det er bare Frelseren Jesus Kristus som har vist hvor verdifull du er. Han betalte en pris for deg da du var under den ondes makt. Han kjøpte deg tilbake til Gud med sitt eget liv og blod. Du både vet og tror at Gud elsket verden så høyt at han ga sinn Sønn for at ikke verden skulle gå fortapt, men ha evig liv. Hvem er Verden? Verden er deg og meg. Når Nikodemus fikk forklart at frelsen var for han, da tok han imot sitt frihetsbrev. Han fikk se sin identitet i Gud. Han fikk ikke bare se meningen med livet her på jorden, men han fikk del i det evige (himmelske) liv, som gjorde at hverdagslivet fikk en helt annen dimensjon. Gud vil at vi skal se våre liv i sammen perspektiv.

Livet er kort. Bibelen sier det er som en røk som varer en kort stund. Det er som en blomst på marken som står i dag og visner i morgen. Men selv om åndslivet skal være det viktigste, betyr det ufattelig mye hvordan vi lever vårt fysiske liv. Jesus ga oss en fin «oppskrift» i Bergprekenen (Matteus 6). Her finner vi vår verdi, mere verd enn mat, hus og klær. Vi finner verdens beste medisin mot bekymring for morgendagen og forskjellige livsfaser og livslengde. Medisinen er:

Deres himmelske Far vet alt hva dere behøver.

Søk Guds rike først. Så skal dere få alt dere trenger i tillegg.

Samle dere ikke skatter på jorden, men i Himmelen.

Tjen Gud og ikke mammon (penger og rikdom).

Bekymring for en dag er nok. To dagers bekymring er for mye.

Se på fuglene. Deres Far i himmelen gir dem føde.

Se på liljene. Selv ikke Salomo var kledd som en av dem.

Døm ikke andre eller kritiser dem.

Ikke prøv å forandre din bror. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var.

Gi ikke hundene det hellige og kast ikke perler for svin.

Gå inn gjennom den tange port. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet.

Vokt dere for falske profeter. På fruktene skal der kjenne dem.

Gudsdimensjonens betydning i livet ditt. Livet er Guds største gave til deg. Gud elsker deg slik som du er. Gud ønsker kontakt med deg. Gud vil være alt for deg, din fred, ditt lys ditt håp, din kraft, ditt interessefelt, din trygghet. Ditt vern mot alt ondt, din helse og din helbreder, din hjelper. Gud vil være din gode pappa. Gud vil leve igjennom deg til hjelp for andre. Ut fra Guds ord kan du se deg selv som:

Verdifull, enestående, unik, betydningsfull og vakker. Du er en interessant verden. De mennesker du forholder deg til, og de du møter behøver deg. Det miljø du skaper er viktig.

Vanskelig og vond fortid. Ingen religion, ingen ideologi eller menneskelig påvirkning kan gjøre noe med fortiden din, bare ditt forhold til Kristus. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt (2. Kor.5:17).

Alle sår og skuffelser, alle vonde minner og erfaringer blir slettet ut ved Jesu Kristi offerdød og oppstandelse. Han vil leve i deg og Den Hellige Ånds lys og kraft skal lede deg alltid. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri slipper opp.

Finn hvor du står i livets veikryss. Ta riktig valg og ta ett skritt om gangen. Det gjør ingen ting om veien er litt bratt og kronglete, bare du vet den er rett. Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ha fokus på målet hele tiden. Fokuser og prioriter rett. Bibelen er kart og kompass.

Arbeid, fritid, hobby og interesser, stimuli og avkobling har sin plass. Vi hører mye om at vi må stå på og jobbe alt vi orker og helst litt mer, men arbeid skal ikke være alt i våre liv. Det står at til og med Gud hvilte fra sine gjerninger og han vil at vi skal hvile.

Vit at Gud vil lede deg alltid. Han går ikke imot dine anlegg, dine fallenter eller dype ønsker. Du får be om hva du vil og stole på at Herren gir deg det som tjener deg best.

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal våre lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til (salme 1).

Noen råd for trygghet og vekst:

Utfordring istedenfor problematisering.

Fokusere på det du har- istedenfor det motsatte.

Rette holdninger framfor stev og stress.

Nøkternhet istedenfor drømmer og fantasier.

Takknemlighet istedenfor krav til deg selv, andre og samfunn.

Tenke på gode minner istedenfor vonde.

Tilgivelse er en løsermakt.

«Samfunnnist» istedenfor egoist.

God og velmenende istedenfor krevende og kritisk.

Blid og smilende istedenfor statisk.

Bruk mild stemme istedenfor hard.

Fin oppførsel istedenfor likegyldighet.

Tilegn kunnskap istedenfor uvitenhet.

Vinn deg venner istedenfor å kreve vennskap.

Lev i pakt med naturen ikke etter bøker og kurs.

Jesus sier: Tyven kommer for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

« Jeg vet de tanker jeg tenker om dere sier Herre, fredstanker for å gi dere framtid og håp».

Vi trenger hverandre. Samfunn er en av menighetens viktige pilarer. Det står om de første kristne at de holt urokkelig fast ved apostlenes lære(Bibelen) og ved samfunnet (menigheten), ved brødsbrytelse og ved bønnene (Ap.gj. 2:42).

Bibelen, Guds ord er vår åndelige mat. Menigheten er Jesu legeme på jord. Det er et åndelig hjem for de troende. Der deler vi samfunnet med hverandre. Brødsbrytelsen er en visuell bekjennelse på hva vi tror. Jesus tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Så tok han kalken og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere (Lukas 22: 19-20). Bønnene holt de fast ved. Ikke bare i sine hjem, men når de kom sammen.

I møte med mennesker: Vi skal møte mennesker i dagliglivet, slik Jesus gjorde. Vi skal vise respekt for andre mennesker. Vi når deres hjerter på den plass de befinner seg. Vi skal bygge opp tillit og troverdighet, noe som er en prosess og tar tid. Vi skal få dele visjoner og tilskynde og oppmuntre hverandre. Vi kan få be med og for hverandre. Vi kan også få dele det som er vanskelig og problematisk.

Bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Jesu Kristi lov.

Helene Thorsell

Categories
Lev livet i Gud