Tre former for kjærlighet

19. November 2015

Kjærlighet er den største energi og drivkraft i verden. Det er ikke krig og hat eller politisk og religiøs maktbruk som er størst. Nei, det er det milde, fine herlige begrepet – kjærlighet. Men kjærlighet er så mangt. Det er minst tre former, og hver form med sine egenskaper. De må ikke blandes sammen, like lite som ild, vann og jord. Naturen kjenner bare til ett område hvor disse tre kjærlighetsformene kan forenes til det tjenlige og gode. Det er i ekteskapet.

Å elske er ikke bare en rett, det er en plikt. Enskjønt å være forpliktet til å elske lyder ikke akkurat så velklingende. Men hvem liker ikke å høre: «Jeg elsker deg», og hvem synes ikke det er godt å uttrykke sin kjærlighet både med kropp og handling. Vi nordboere er ikke så flinke til å si at vi elsker. Det ligger kanskje mer for oss å si: «Jeg er glad i deg». Personlig er jeg i senere årene blitt mer ledig til å si at jeg elsker, men da blir det helst til de jeg er ekstra nær og glad i. Denne kjærligheten hører til Filiakjærligheten.

Den menneskelige kjærligheten filia (gr filia, elsker pga vennskap, sympati og medfølelse) er den viktigste kilde til fred i verden. Den er årsak til all veldedighet og omsorg for fattige, syke, svake og hjelpeløse mennesker. Det gode helsevesenet i Norge og all omsorgsforetak er bygd opp på grunn av sympati og medfølelse. Vennskap er den sterkeste og skjønneste kraft på denne jord og har enorm betydning i barndom, ungdom og alderdom. Uten denne form for kjærlighet går mange mennesker til grunne både fysisk og psykisk.

Den seksuelle kjærlighet eros. (gr eros, begjærer den andre for seg) er ev de sterkeste, fysiske krefter i livene våre. Det kan vel kalles for en drift eller instinkt. Næringsinstinktet er vel sterkest. Dernest kommer seksualdriften. Hos dyrene er funksjonen å opprettholde bestanden. Hos menneskene er den så mye mer. Den er til nysgjerrighet, begeistring, beundring og glede. Ja til og med at man, for en tid, kan føle at hele verden er skjønn og alle mennesker er gode. All kunst har, gjennom alle tider, blitt inspirert av denne underlige og uforklarlige kilde.

7

Eros skiller seg ut fra filiakjærligheten og agapekjærligheten. Den er som en gass- nesten lik surstoff O2. Tenk hva galt som skjer hvis O2 kommer i kontakt med ild! Slik også hvis erotisk- energien blir koblet til noe den ikke bør kobles til. Her kunne man ha gitt mange eksempler, men det er unødvendig. Vi kjenner alle til skader som aldri blir legt og som har fått katastrofale følger.

Eroskjærligheten er rett og slett egoistisk, men det behøver ikke være noe galt i den. Tvert imot er det denne kjærligheten som opprettholder menneskeheten. Det er den som gjør at vi blir kjærester, ektepar og familie (mor, far, barn).

Familien er enhetscellen som bygger et samfunn. Et godt samfunn bygges av gode familier. Vi vet hvor viktig det er at hver celle i kroppen har sin egen membran, for å bevare sin struktur og sitt miljø. Slik også med eroscellen. Membran rundt familiecellen er ekteskapet.

Ekteskap blir inngått ikke bare på grunn av eroskjærlighet og vennskap, men også fordi man vil bygge en familie. Ekteskapet er en skaperordning, velsignet av Gud. Det er ikke bare en juridisk pakt, men det hører inn under naturlovene.

Fra mitt ståsted ser jeg to grunner for å inngå ekteskap. 1) Den første er for å føde barn inn i et trygt hjem hvor de kan bli elsket og fostret opp av sine biologiske foreldre mor og far. 2) Den andre er at seksualiteten får trygge, gode rammer – til glede og inspirasjon for begge. Alle former for kjærlighet må ha trygghet og varme for å vokse, slik også med eroskjærligheten.

De fleste nygifte har et ønske om at denne kjærligheten skal være en del av deres liv for alltid. Den synlige og største frukt er å få barn, men eroskjærligheten er gitt for at ektepar skal være mer enn gode venner. Den kan ha ulike uttrykksmåter. Et hvert par må finne ut hvordan de vil uttrykke og gledes av eroskjærligheten. Det er tider hvor den seksuelle enheten ikke kan praktiseres, men de erotiske følelser kan få næring og vokse på andre måter. Fantasi og oppfinnsomhet brukes i så mange livets områder. Den kan også brukes her. Å åpne soveroms- døra for hele verden, hvem vil det? Hvor interessant er det å blotte det mest fine og rene liv som to har sammen? Det er vel få som har interesse av å se inn i det.

2

Eroskjærligheten er skjør og følsom. Den tåler ikke harde ord, mistenksomhet eller krav. Den næres ved beundring, forståelse og godhet. I et ekteskap er det meningen at den skal vare livet ut, selv om den skifter karakter. Den må behandles som den dyreste juvel.

Unaturlig, seksuell utfoldelse kan neppe hindres, men det gir dårlig frukt som skader kropp og sinn. Noen tiltrekkes dyr, noen tiltrekkes barn og noen tiltrekkes det samme kjønn. Privatlivet kan ingen blande seg opp i. Alle har frihet til å styre egne liv, men må også ta ansvar for egne valg. Naturen har sine egne lover, som hver enkelt gjør rett i både å akseptere og respektere. Slipper man gift inn i familie og ekteskapsstrukturen vet man hvordan det går.

Guds kjærlighet- agapekjærligheten (gr. Agape; elsker på tross av) er av en evig, guddommelig dimensjon. Mange har prøvd å skildre den i ord, bilder, forkynnelse og liv. Alle kommer til kort. Bibelen har ikke bare skildret Guds kjærlighet, men den viser oss veien til å oppleve den.

Når Gud skapte mennesket i sitt bilde, skapte han dem for at de skulle være en del av hans liv og kjærlighet. Vi vet alle at synden gjorde et skille. Gud kan ikke være ett med urenhet. Gud sørget over menneskenes valg, men han ga de muligheten å komme tilbake til utgangspunktet. Den største tragedien var at de kom i tvil om Guds kjærlighet. Det var tvilen Satan brukte som en felle. Den samme taktikk har han brukt og kommer til å bruke i dager som kommer. Han sier: «Har Gud virkelig sagt? Gud unner dere ikke å bestemme over egne liv. Han vil dere skal leve i trelldom».

Jesus sier: Tyven (Satan) kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. (Joh 10:10).

Jesus sa: Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal dere kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre» (Joh. 34: 35- 36).

Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Har Gud elsket oss slik, så er også vi skyldige å elske hverandre. Guds kjærlighet er den største mirakelkraft i verden. Gud ikke bare har mye kjærlighet, han er kjærlighet. Mange mennesker kan forandre sine liv til det bedre. Bare Gud kan forvandle på en slik måte at vi blir nye mennesker. «Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt». (2 kor 5: 17)

Guds kjærlighet er beskrevet i 1.Kor 13. Ingen har før eller senere klart å sette ord på Guds kjærlighet slik som her beskrevet. Jesus levde ut Guds kjærlighet på jord. Han sier: Slik som min Far har elsket meg, på sammen måte har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.

Guds kjærlighet er tilgjengelig. Den er øst ut i hjertene våre ved Den Hellige Ånd.

Hver dag får tusener på tusener sine liv forvandlet ved å ta imot denne kjærligheten. Guds kjærlighet gir egenverd og høyhet. Den gir håp hvor det er håpløst og lys til det mørkeste. Den gir mening til livet og håp for evigheten. Guds kjærlighet er den eneste nøkkel til fred i verden og til seier over alt nedbrytende og ondt.

Gud elsker deg, du som ser dette. Han elsker deg inn til seg. Han har omsorg for deg slik som en hyrde har for sauene sine. Gud vil du skal leve et liv hvor du ikke savner noen ting. David uttrykker seg i salme 23: Herren er min hyrde. Det mangler meg ingen ting. Finn fram denne salme. Les den, syng den og gjør den til din melodi!

Helene Thorsell

Categories
Lev livet i Gud