Livet er en gave

1. April 2016

 

Går det an for oss mennesker å leve et liv i Gud? Det er stor forskjell å tro på Gud i forhold til å leve sammen med Gud. Jeg ønsker å fortelle deg hvordan jeg har opplevd den himmelvide forskjellen.

På tro og ære forteller jeg at min kontakt med Gud er like konstant og reel som min pust. Jeg har kontinuerlig fred, trygghet, livsmot og håp.

Lengsel etter Gud hadde jeg som barn. Jeg søkte som et barn. Ba aftenbønn, prøvde å være snill og lydig mot mine foreldre. I tenårene tok jeg et standpunkt for å bli en kristen. Jeg leste i Bibelen, prøvde å be litt oftere og var sammen med noen som var kristne.

Prøvde å være en god kristen. I studietiden min i Oslo begynte jeg å oppsøke menigheter som kanskje kunne vise meg en vei til mer kontakt med Gud. Jeg søkte i forskjellige tros og kirkesamfunn, men fant det ikke. Selv om jeg trodde jeg gjorde alt riktig, følte jeg meg som en kunstig plante. Ingen utvikling, ingen vekst ingen direkte kommunikasjon med Gud.

Fra å være en god kristen til å få et liv i Gud. Etter mye studie av evangeliet i Bibelen (i Det nye testamentet) skjønte jeg at de første kristne lot seg døpe i vann. En handling som symboliserer identiteten med Jesus Kristus. Død med Kristus, begravet med Kristus og oppreist med Kristus, for å leve et nytt liv (et liv i Gud). Bibelen sier at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud.  Ved en slik lydighets handling lovet Jesus at vi skulle bli fylt med Den Hellige Ånd (som er den tredje person i guddommen). Denne

Dette ble ikke bare en opplevelse for meg

 

 

 

Categories
Lev livet i Gud