Norge trenger misjonærer

1. April 2016

Er Norge et kristent land? Det er vel ikke noe geografisk område som er kristent? Det kan bare sies om mennesker. Det er forskjell på å kalle seg noe mot å være noe. Til eksempel: Jeg er jeg ikke jordmor fordi jeg har tatt imot hundretalls barn. Jeg er jordmor fordi jeg har gått gjennom læringsprosessen for utdannelsen og har fått fagbrev.  Det står ikke til oss å dømme, men Bibelen sier klart at den som har tatt imot Kristus er kristen. Er du i den kategorien, har Gud satt sitt godkjennelsesstempel på deg.

Som barn husker jeg at min far sendte noe som kaltes for «rekommandert post». Han dryppet noe vokslignende på baksiden av konvolutten, og så satte han sitt private stempel på det. Det var umulig å åpnet for andre enn adressaten. I dag er så å si alt teknologisert. De er kodeord og kodekort til hotellrom, bil, bankkonto med mye mer. Tidene forandrer seg, men Guds lover er evig.

Tilbake til om Norge er kristent eller ikke.  Så lenge som Norge bygde sine samfunnslover på kristen grunn, kunne det vel kalles for kristent, men slik er det neppe i dag. Jeg snakket nylig med en god venn som er lærer i grunnskolen. For 20-25 år siden kunne hun undervise i kristendomsfag på skolen, noe hun gjorde med glede, men i dag får ikke læreren  lov til å framheve den kristne troen. Alle religioner skal omtales likt. Norge kan ikke sies å være kristent, men på god vei tilbake til hedenskap. Hedenskap er når et land får lover som er stikk i strid med Bibelens normer, etikk, verdisyn og moral. Det er svært alvorlig for kommende generasjoner. Moses lærte folket at de kunne velge om de ville være under velsignelsen eller forbannelsen. (5. Mos 28)

Kan det gjøres noe med avkristningen?. Ja, vi som kristne må ikke sove og være passive. Vi må åpne oss for Guds lys, ild og kraft. Vi opplever i dag at Gud sender forkynnere og vitner fra andre kontinent som formidler en levende Kristus. La oss støtte disse foretak framfor alt, slik at ilden i Norge kan flamme på nytt.

 

Categories
Lev livet i Gud