Kategori: Kall og tjeneste

01 Des 2015
+

Jordas og menneskehetens framtid

Alle religioner snakker om en eller flere guder og om hvordan dyrke sin gud. Kristendom, Jødedom og Islam tror på den eneste sanne Gud. Han som har skapt himmel, jord, havet og alt som i dem er. Gudsbilde er forskjellig, men det ser ut som alle tror på profetier om at denne jorda ikke skal bestå til evig tid, og at menneskeheten skal oppleve forskjellige tidsepoker, og at tid skal ta slutt en gang (tidenes ende).

05 Nov 2015
+

Det Nye Testamentet

Jesu Kristi komme til vår jord var som en soloppgang fra det høye. Menneskeheten befant seg i mørke uten åndelig lys og kraft. Presten Sakarias sa det slik i Lukas 1: 78. Gud har gjestet oss med soloppgang fra det høye, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

03 Nov 2015
+

Tre former for kjærlighet

Tre former for kjærlighet.

Kjærlighet er den største energi og drivkraft i verden. Det er ikke krig og hat eller politisk og religiøs maktbruk som er størst. Nei, det er det milde, fine herlige begrepet – kjærlighet.

01 Nov 2015
+

Korset

Korset er skillevei i forhold til den naturlige og åndelige dimensjon. Dette maleriet malte jeg etter en fysisk opplevelse jeg hadde for noen år siden. Jeg gikk ned til sjøen for å bade. I fjellveggen rett foran meg så jeg Jesus på korset.

01 Nov 2015
+

Troens vinger i nåden

Eget strev er ikke frihet. Friheten er når vi kommer inn i nåden. Da beveger vi oss grasiøst som ørnen i luften når den seiler på vindens kraft.

01 Nov 2015
+

Den rettferdige ved tro skal han leve

Det skal skje etter deres tro, sa Jesus til 2 blinde da de spurte om han ville helbrede dem. Han stilte spørsmålet om de trodde at han kunne gjøre det. Når de svarte ja, la han hendene på dem og helbredet dem.

21 Okt 2015
+

Bibelen og bønn

14I bønn får vi ikke bare tale til Gud, men Gud taler til oss. Maria satte seg ved Jesu føtter når han kom på besøk. Hun valgte å høre hva han hadde å si henne. Denne spesielle beretning fra Bibelen har inspirert mange kunstnere opp gjennom tidene.

10 Okt 2015
+

ET KORNSTRÅ

Vi leser i Bibelen: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorda. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde; Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Troen er som sammenlignet med det minste av alle frø- sennepsfrøet.