Hensikten

Hensikten med Nettsiden er å kunne være til hjelp for andre mennesker. Jeg ønsker også å tilskynde andre til å tjene medmennesker med de gaver og talenter de måtte ha.
Jeg ønsker å hjelpe andre til å ha rett fokus og prioriter hva som gir verdi og vekst.
Jeg tror at hvert enkelt menneske er elsket av Gud og har en unik oppgave i livet.
Jeg kan ikke gå veien for andre, men Gud gir meg visdom og innsikt til å peke på veien som gir mening, lys og håp.
Mine viktigste redskaper er Ordet og Bønnen. Jeg har mange beviser på at Gud har stadfestet min tjeneste med unike mirakler, teg og under.
Hensikten med mitt vitnesbyrd er å vise at Gud vil bruke den enkelte, slik at hans mirakelkraft kan flyte gjennom livet.
Profeti, visdom og kunnskaps gave er gudgitt redskaper som jeg er helt avhengig av.

Jeg vil ta for meg interessante tema hva angår livet fra fosterstadiet, fra vugge til grav.
Relasjoner Gud og mennesker.
Kjærlighetens 3 former. Eros,. Filia og Agape
Selvfølelse og selvrespekt. Personlig harmoni.
Hjelp og råd til vond fortid, skam, skyld, dårlige gener, vond oppvekst. Forspilte år med mye mer.
Ånd, sjel og legeme – helheten i mennesket. Hva som er forskjell på sjel og ånd.
Sykdom, handicap og problematikk.
Den naturlige og åndelige dimensjon