12

En reproduksjon

Livet i Gud

Jeg har prøvd å male etter en reproduksjon som hang i min bestemors stue. Original-maleriet henger som en altertavle i Vår Frues kirke i København.

 

12