2

Brudepar

Livet i Gud

Ekteskapelig kjærlighet er livets skjønneste mysterium. Vår kultur har forskjellig definisjon på ekteskap. Det er egentlig ikke bryllup, rød løper og ritual som gjør de to til ett. Det er deres løfte til hverandre om hengivelse og trofasthet.

Jesus sier om ekteskapet: « I begynnelse gjorde Gud mann og kvinne til ett. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme». Her menes uten tvil den seksuelle forening. Den erotiske kjærligheten er en stor Guds gave- noe av det vakreste som finnes på jorden. Det er mer verdifullt og dyrebart enn den mest kostbare diamant, fordi den gir frukt og vokser. Vi vet å verne om en diamant, men vi vet ikke alltid hvordan vi kan verne om et ekteskap. Gjorde vi det, ville det aldri bli et ekteskapsbrudd. Guds gave er tjenlig, det er alltid til glede. Hvordan kan man verne om den ekteskapelige kjærlighet? Guds ord er retningsgivende. Det står så vakkert et en mann skal elske sin hustru som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. I begynnelsen av ekteskapet har ingen problemer, så sant man giftet seg av kjærlighet. Man behandler hverandre med respekt og varsomhet. Man gir av seg selv og krever egentlig ikke mer enn hengivelse. Forskjellige meninger og misforståelse løses på en mild måte. Man bruker mild stemme, sier pene ord. Ser hverandre i øynene og berører hverandre varsomt. Kjærligheten er som en plante. Den må få vokse i god jord, riktig vanning næring og riktig temperatur. Planten må ha et vern for alt som kan være til skade. Så riktig er det, men kanskje også så vanskelig. Gud innsatte ekteskapet spesielt av to grunner. Den første hensikt var å formere, og at barn skulle vokse opp i trygge, gode forhold med mor og far. Den andre hensikt var å sette en trygg ramme omkring seksuallivet (trofasthet). Den ekteskapelige kjærlighet er bundet til erotiske handlinger og følelser, men ikke alltid til seksuell forening. Det har mange grunner slik som tid, omgivelser, omstendigheter, helse og alder. Hensyn og forståelse er nødvendig til alle tider. Alle har etter hvert behov for ydmykhet og tilgivelse. Ja noen ganger glemsel og noen ganger kunne begynne på nytt.

Jeg tar med et dikt jeg skrev for noen år siden: Tre former for kjærlighet.

«Kjærlighet – det mest opphøyde ord burde være, men når det kommer til stykke – vi skjønner ikke bære. Vi leter i det norske vokabular. Også fra engelsk vi forståelse tar. Men engelsk er like fattig som oss, rikholdig gloseforhold til tross. I love hamburger, I love God, and darling- I love you! Hvilke forståelse av kjærlighet får du? Kanskje det blir revolusjonerende bråk, når vi nå tyr til det greske språk. Både engelsk og norsk må tape. Tre former for kjærlighet: FILIA, EROS OG AGAPE. Filiakjærligheten elsker fordi vi har medfølelse, vennskap og sympati. Eroskjærligheten beundrer og beærer, lik ild den flammer og begjærer. Agape, Guds kjærlighet har ingen krav. Den elsker på tross av. Gud gjorde det slik at det ble behov i ekteskapet for dem alle tre».

2Ekteskap blir inngått ikke bare på grunn av eroskjærlighet og vennskap, men også fordi man vil bygge en familie. Ekteskapet er en skaperordning, velsignet av Gud. Det er ikke bare en juridisk pakt, men det hører inn under naturlovene.
Fra mitt ståsted ser jeg to grunner for å inngå ekteskap. 1) Den første er for å føde barn inn i et trygt hjem hvor de kan bli elsket og fostret opp av sine biologiske foreldre mor og far. 2) Den andre er at seksualiteten får trygge, gode rammer – til glede og inspirasjon for begge. Alle former for kjærlighet må ha trygghet og varme for å vokse, slik også med eroskjærligheten.

De fleste nygifte har et ønske om at denne kjærligheten skal være en del av deres liv for alltid. Den synlige og største frukt er å få barn, men eroskjærligheten er gitt for at ektepar skal være mer enn gode venner. Den kan ha ulike uttrykksmåter. Et hvert par må finne ut hvordan de vil uttrykke og gledes av eroskjærligheten. Det er tider hvor den seksuelle enheten ikke kan praktiseres, men de erotiske følelser kan få næring og vokse på andre måter. Fantasi og oppfinnsomhet brukes i så mange livets områder. Den kan også brukes her. Å åpne soveroms- døra for hele verden, hvem vil det? Hvor interessant er det å blotte det mest fine og rene liv som to har sammen? Det er vel få som har interesse av å se inn i det.