3

Jesus vekker opp Lasarus

Livet i Gud

Gud er miraklets Gud, ikke bare når Jesus vekket opp Lasarus fra de døde, men også i dag. (Johannes ev. 11). Gud elsker og åpenbare sin kraft og herlighet for alle mennesker. Han gjør det på sine premisser og etter sitt eget ord. Når Martha sa til Jesus at broren hadde ligget fire dager i graven og stinket allerede sa Jesus: « Sa jeg deg ikke at dersom du tror skal du se Guds herlighet». De fikk se Guds mirakel. Han vil at også vise oss sin herlighet.

3