17

Jeg vil fryde og glede meg i Herren. Han har gjort meg fri og glad.

Livet i Gud

Jeg vil fryde og glede meg i Herren. Han har gjort meg fri og glad.

17