8

Bibelen er Guds ord

Livet i Gud

Bibelen forteller oss hvordan Gud har kommunisert med menneskeheten fra Skapelsen til Frelserens komme. Jesus Kristus ikke bare meddelte Guds tale, men han var selve Ordet. Apostelen Johannes sier det slik: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, det sanne lys som opplyser hvert menneske.

Hebreerbrevets forfatter skriver: Etter at Gud i fordums tid, mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager alt til oss ved Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen fra våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Bibelen skal ikke bare leses, men studeres. Innholdet skal ikke bare forkynnes, deles eller prates om. Guds ord skal tilegnes og være som maten er for kroppen. Maten tygger vi. Den svelges og fordøyes. Jesus sa, når han ble fristet av djevelen i ørkenen: Menneske lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. (Lukas 4: 4)

Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til ånd, sjel og kropp og plasserer tankene i rett forhold til Gud (1. Tess. 4: 12).

8