Ved Jesu sår har vi fått legedom (Jesaja 53)

Vær ikke vantro, men troende

Livet i Gud

Apostelen Tomas blir gjerne kalt for «Den tvilende Tomas». Min hensikt med dette motivet er ikke å forklare en bibeltekst, men at du lik Tomas får personlig kontakt med den levende Frelseren. Jesaja sier i kapittel 53: Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Jeg vil sitere bibelteksten fra Johannes evangeliet kapittel 20: «Tomas, en av de tolv, var ikke sammen med dem da Jesus åpenbarte seg oppstandelsesdagen. De andre disiplene sa til ham: «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem: «Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene hans og får sette fingeren min i merkene etter naglene, og får legge hånden min i hans side, kan jeg slett ikke tro.» Åtte dager senere var disiplene hans inne igjen, og Tomas var med dem. Jesus kom mens dørene var klukket, og sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Deretter sier han til Tomas: «Kom med fingeren din og se hendene mine! Og kom med hånden din og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende!» Tomas svarte og sa til ham. «Min Herre og min Gud!» Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg Tomas er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.

1