Det Nye Testamentet

5. November 2015

Jesu Kristi komme til vår jord var som en soloppgang fra det høye. Menneskeheten befant seg i mørke uten åndelig lys og kraft. Presten Sakarias sa det slik i Lukas 1: 78. Gud har gjestet oss med soloppgang fra det høye, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Jesu komme til vår jord er verdens største sensasjon. Alle som velger å tro på Jesus tar imot ham i sine hjerter. De blir ren og rettferdig for Gud og får et mirakuløst liv. Det fysiske livet blir også forvandlet fra nedverdigelse og håpløshet til et liv i Guds kjærlighet og kraft for tid og evighet. Salmisten kong David skildrer i salme 19 at Jesus er lik solen. Solen gleder seg til å gå opp i øst. Den er like begeistret som en brudgom som kommer ut av sitt kammer for å møte sin skjønne brud. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Jesus er ikke bare lik lyset. Han er verdens lys. Ditt og mitt lys 24 timer i døgnet, fra vugge til grav. Ingen som lever i ham skal vandre i mørke, håpløshet og fortvilelse.

11

Bibelen, Guds ord er vår åndelige mat. Likedan som vi trenger mat for kroppen trenger vi Guds ord for vår ånd. Likedan som hjertet lar blodet flyte kontinuerlig i våre årer, slik flyter gudslivet i vår ånd. Livet i Gud er mirakelkraft. Guds Ånd åpenbarer Guds dimensjon og herlighet. Vi lærer Gud mer og mer å kjenne. Vi er ett med Guds kjærlighet og renhet, vi forstår mer og mer hans vilje og tanker. Gud blir herre i våre liv. Han styrer oss og leder oss. Han hjelper oss og gir oss å tjene andre mennesker. Vi blir et gjenspeil av Guds godhet og miskunnhet. Jordelivet har med tid og naturlover å gjøre. Den åndelige dimensjon er evig og de åndelige prinsipper forandres aldri. Om morgenen åpner jeg verandadøren, slår ut med armene og sier: «God morgen verden, godmorgen åndelige dimensjon. Jeg er en del av dere begge»! Vi lever i en vanskelig verden omgitt av fiender og masse problemer, men Guds lys gjør at vi ser denne verden i Guds lys. I 2. korinter brev kapittel 4: 16- 18 leser vi: Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett og virker for oss en fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige varer evig.

Categories
Kall og tjeneste