Jordas og menneskehetens framtid

1. Desember 2015

Alle religioner snakker om en eller flere guder og om hvordan dyrke sin gud. Kristendom, Jødedom og Islam tror på den eneste sanne Gud. Han som har skapt himmel, jord, havet og alt som i dem er. Gudsbilde er forskjellig, men det ser ut som alle tror på profetier om at denne jorda ikke skal bestå til evig tid, og at menneskeheten skal oppleve forskjellige tidsepoker, og at tid skal ta slutt en gang (tidenes ende).

Tegn på de siste tider. Det finnes ingen skrifter eller bøker utenom Bibelen som kan fortelle oss tegn på det, Gud har latt oss få vite det. Jesus fortalte disiplene sine om hvor rystende tiden skulle bli i den siste tid. Han snakket om den store trengsel og nødvendigheten av å være forberedt på hans gjenkomst. (Matteus ev. 24 og 25). « Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle de hellige englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor han, og han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene» (Matteus 25). Jesus oppfordrer oss til ikke å bli redde. Han sier: «Vokt dere så ingen forfører dere. Når dere hører om kriger og rykter om kriger, så bli ikke skremt. For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Og det skal være jordskjelv mange forskjellige steder og det skal være hungersnød og kaos. Dette er begynnelsen på fødselsveene (Markus 13: 7-8). Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå».

Hvilke tidsepoke lever vi i ? Bibelen taler i bilder som er uforståelig for mange, men det er noen som kan tolke det. En person som vekker stor tillit i Norge er professor Hans Bratterud. Han har studert disse tema i omring 50 år. Han har skrevet mange lærebøker på universitetsnivå. Bokverket har tittelen: VERDENS GJENFØDELSE, og omtaler det som har skjedd, det som skjer og de som skal skje. Hva framtid angår skriver han at den tredje verdenskrig er ikke langt unna, og at den vil medføre død for en fjerdedel av menneskeheten. Vi som lever i dag forstår mulighetene for dette. Slik som jeg har forstått Bratterud, nevner han tidsepoker på omkring 2000 år. Fra Adam til Abraham 2000 år, fra Abraham til Kristus 2000 år. Fra Jesu Kristi oppstandelse til hans annet komme 2000 år. Han skriver om de tidsepokene som kommer etterpå slik som: Den store trengsel, Den fjerde verdenskrig, Jesu annet komme (hvor han skal sette sine føtter på Oljeberget), Tusenårsriket, menneskehetens sluttsepoke og HIN DAG (dommedag).

Ser vi noen av disse tegn i dag? Rystende nyheter om at den tredje verdenskrig kan bryte ut, skremmer alle mennesker. Kanskje den allerede har begynt? Vi opplever at mange mennesker flykter fra krigsherjede land til Europa. Norge er blant dem som tar imot tusenvis og ordner med mottak og hjelp. Bakgrunnen for at dette blir gjort, er kristen troen. Troen på hvem Jesus er og hva han gjorde på KORSET.

Korsets kraft. Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som tror er det en Guds kraft til frelse. Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere (intellektuelle) en dårskap For dem som er kalt både jøder og grekere forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom (1. Kor 1). Gud frelste verden ved sin visdom, ikke ved menneskets fornuftstro, tanke eller ideologi. Mange bruker symboler for sin tro, det gjør også Norge ved å ha korset i flagget, kors i og over kirker og forsamlingshus, og kors i bøker og skrifter. Alle som kommer til dette land vil sikkert ha stor respekt for vår tro og våre symboler. UDI er redd for det motsatte. De undergraver landets tro og krever at korset skal fjernes fra kristne leirsteder før de kan bli godkjent som asylmottak.

Den kjente kunstneren Ole Paus uttaler: «Det er underlig at man skal vise barmhjertighet i praksis – samtidig som man fjerner det kristne symbolet som er bakgrunnen for at man gjør nettopp dette. Dette høres utrolig dumt ut». Den tyske rikskansler Angela Merkel sa noen kloke ord til studentene ved Bern Universitet i Sveits: «Frykt for andres tro er en defensiv holdning. Vi har alle muligheter til å bekjenne vår kristne tro og til å utøve den». UDI sin beslutning kan bli skjebnesvangert for landet vårt.

Se opp og løft deres hoder. Vær ikke redd. Jesus har sagt: Når dere ser alt dette begynner å skje, og når dere ser det skjer, da vær ikke redd. Se opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Vi behøver derfor ikke frykte for noe som skjer i dag eller i morgen. Vi skal ikke være bekymret eller redde. Jesus sier: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham (Joh.ev 3:16). La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg, for at der jeg er, der skal også dere være. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud, min Far uten ved meg. (Joh. evang. 14) Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Apostelen Johannes fikk se syner om endetiden, på øya Patmos. Vi leser blant annet: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg Johannes, så den hellige byen, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud, ut fra Himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Jesus lot sin røst høre: « Se, jeg kommer snart og min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken. Jeg, Jesus har sendt min engel for å vitne om disse ting i menigheten: Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen. Ånden og bruden sier: «Kom!». Og den som hører skal si: «Kom!». Og den som tørster skal komme. Og den som vil skal ta livets vann for intet». Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen (Joh ÅP. 21).

Helene Thorsell

Categories
Kall og tjeneste