TV

Håp for alle

Helene Thorsell underviser om håp, tro og kjærlighet. Se ditt håp i Guds Ord, så vil troen gi deg full visshet om det. Helene Thorsell underviser om håp, tro og kjærlighet. Se ditt håp i Guds Ord, så vil troen gi deg full visshet om det.

Se på YouTube